Wat is erfpacht?

In vastgoed investeren blijft een interessante belegging, doch denken mensen vaak traditioneel en kopen het hele plaatje.

Nochtans zijn er meer mogelijkheden, die vaak goedkoper en fiscaal interessanter zijn.

Erfpacht - bij velen nog onbekend - is daar een goed voorbeeld van. Wie vastgoed via erfpacht koopt, komt goedkoper uit en krijgt er nog fiscale voordelen bovenop.
Als u vastgoed koopt, gaat een groot deel naar de grond waarop het gebouw staat. Daardoor dikt de aankoopsom sterk aan, zonder dat u echter een opbrengst van die grond hebt.

Erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, in dit geval de grond, dat eigendom is van iemand anders.
Een erfpachtovereenkomst loopt minimaal 27 en maximaal 99 jaar. Erfpacht is overdraagbaar en kan dus worden vererfd: uw erfgenamen hebben dus evenveel rechten als u het doorgeeft.

Gedurende de duur van de erfpacht kan u alle rechten uitoefenen: bouwen, het gebouw afbreken en iets nieuws zetten. U ‘pacht’ de grond en betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding, de canon. Die canon wordt bepaald op basis van de grootte en de locatie van uw pand en vastgelegd bij notariële akte.

De canon voor Terrasses de Malmedy bedraagt 1,5% op de verkoopprijs.


Voordelen

  • U kunt een appartement of ander vastgoed kopen voor een lagere prijs.
  • Met een kleiner kapitaal verwerft u toch de voordelen van vastgoed.
  • De registratierechten bij aankoop liggen lager.
  • De jaarlijkse betaalde vergoeding (canon) kunt u volledig aftrekken in de personenbelasting.
  • Uw rendement ligt hoger aangezien er bij een kleinere investering van uwentwege toch dezelfde dezelfde huurprijzen kan gevraagd worden als bij volle eigendom.
  • U kunt het vastgoed vrij verhuren, verbouwen, schenken...

 
Contact

Olpapiro bvba

Coupl'voie 87/005
B-9600 Ronse

+32 473 85 37 85

info@olpapiro.be

www.terrassesdemalmedy.be

Locatie

Chemin du Calvaire 22, 4960 MALMEDY

Copyright © 2018 - Les Terrasses de Malmedy

Designed by grafiweb webdesign ronse

Search